Обобщението: Четири важни понятия, без които не можете да разберете начина на мислене в Новата наука (КМГН, тем. блок 1)

1. процесуалност,

2. потенции,

3. случайност,

4. многообразие.

Какво означават те?

  1. Процесуалност – всичко, което може да наблюдаваме в реалността са само и единствено процеси – някои се случват, други завършват, трети започват, четвърти са приключили и  вече не съществуват, а пети, не са започнали, но има възможност тепърва да започнат. На български език думата “действителност” идва от “действие” – действителността се състои само от действия, от неща, които действат, действали са или ще действат, нищо статично и завършено не е действително. (за тази теория голям принос има математикът Алберт Уайтхед)
  2. Потенции се наричат реалните възможности да осъществиш и реализираш нещо, което все още не е осъществено и реализирано. Например: аз имам реални възможности да стана добър преподавател или продавач в супермаркет, но нямам твърде реални възможности да стана крастава жаба, да полетя като пеперуда или да взема нобелова награда по математика. Следователно, аз имам потенции да бъда преподавател и продавач, но нямам потенциал да бъда земноводно, насекомо или виртуоз в математиката. Понеже имам потенции, аз съм потентен, т.е. кадърен в преподаването. Според Ницше потентните хора имат жизненост и воля за осъществяване (воля за сила, мощ, власт). Според Макс Вебер естествения авторитет се дължи на потентността на човека, който го носи – т.е. той има качества, които да реализира. Според Хана Аренд властта представлява потентност – т.е. кадърност, възможност да осъществиш нещо. Не само завършените факти, но и неосъществените все още реални възможности (потенциите) са също част от реалността – именно в това се заключават теориите на Шрьодингер и Хайзенберг за вероятностите – вероятностите също са реалности, а не само фактите са реалности, но вероятностите, потенциалните възможности нещо да се случи – те са също реалност, важна част от реалността. Например, като си купувате нова пералня или автомобил, вие ги купувате не заради фактите, а заради възможностите – потенциите им – купувате ги, не защото вече са прали или са возили хора, а защото имат реалната потенциална и все още неосъществена възможност тепърва да перат и да возят. По същия начин умните работодатели търсят хора с потенции за дадена работа – не защото те са реализирали и изчерпили вече своите качества (в такъв случай щяха да търсят само пенсионери), а защото имат възможности и имат качества, които тепърва да развият и реализират в дадената професионална област. (друг е въпроса, че повечето не са умни и самите те не знаят какво искат и какво търсят – хем човек с опит, хем да е млад. Ами айде и хем да е слон, хем да е пеперуда тогава?)
  3. Случайност: потенциална случайност е възможността нещо да се случи, а реализирана случайност е неповторимия начин, по който то вече се е случило. За да се случва нещо, трябва да има случаи и случайност, всяко случване на нещо е конкретен случай и резултат от конкретни случайности (или “шансове”, както е на френски, английски и др. езици). Какво означава това? За да се случи нещо не са достатъчни само закономерностите, а е нужно да се появи отклонение от тях. Отклоненията правят нещата да се случват, отклоненията предизвикват промените, шансовете ни дават възможност да осъществим идеите и намеренията си, отклоненията (мутациите) са абсолютна необходимост за еволюцията и за развитието на което и да е било нещо. Без отклонения (т.е. шансове, случайности), няма процеси, без случки, няма действие и действителност. Това се нарича “необходима случайност” (необходимият шанс) – за реализирането на всеки процес са необходими случайности (шансове), отклонения от равновесието. Тогава нарушената система в стремежа си да възстанови равновесието си започва да работи, да се самоораганизира, а понякога и да се развива и да подобрява самоорганизацията си с нова структура (подредба) и с усложняване и придобиване на нови качества. В реалността условно можете да разглеждате всеки процес като резултат от фифти-фифти (50 на 50) закономерности и случайности – 50% закономерности и 50% случайни отклонения от тях правят така, че нещата да се случват, да се движат и да се развиват. (това е условно – може да е 60:40 или 10:90 – важното е, че винаги има съотношение). Нещо повече, самото понятие закономерност би било немислимо, ако нямаше случайност, и обратното. Това е основен принцип в т.нар. теории на хаоса.
  4. Многообразие или вариативност – вариации. Реалността в подредената й половина е съставена от вариации. Само в хаоса няма вариации – там всичко е еднородно. В подредбата – в системите – напротив – всичко е разнородно. Няколко примера: Моят организъм (както и вашият) се е развил като организъм на всеядно животно – това означава, че аз мога да обработвам многообразни храни, множество хранителни вещества, най-разнообразни белтъци, въглехидрати, минерали, киселини, мазнини и пр. За тази цел чрез ДНК организмът ми е наследил по наследство от предците ми “рецептите” за синтезирането на най-различни ензими (катализатори и биоактивни вещества), всеки един от които отговаря за разграждането на точно определен белтък или въглехидрат. Какво предимство ми дава това многообразие (вариативност на храните, които мога да ям и вариативност на ензимите, които се синтезират в черния ми дроб)? Първо, способността ми да ям многообразна храна, т.е. най-различни вариации на храна, ми осигурява храна в много по-голяма степен на сигурност, отколкото, ако можех да ям само една храна – например само бамбук, както е при пандите (поради което те са изчезващ вид, впрочем). Второ, потенцията да произвеждам най-различни ензими за всеки различен вид белтък и многообразието на тези ензими ми помага да обработя храната качествено и тя да не се отлага като излишни необработени вещества в организма ми, от което бих надебелял, бих вдигнал кръвната захар и кръвното налягане, а и бих се напълнил с отрови, които активно да разграждат тялото и органите ми (всяко необработено вещество в тялото прави това – например необработената захар – убива ни). Във всеки животински вид отделните индивиди са безкрайно многообразни вариации на вида – всеки един индивид е уникален и с уникални качества и мутации (отклонения от “стандартния” ДНК-код). Това дава възможност, ако изведнъж стане много студено, да има индивиди, които да могат да оцеляват при студ, а ако стане много горещо, да има такива, които да оцеляват при жега, ако всичко се заблати, да има такива, които оцеляват във вода, а ако изсъхне, да има способни да живеят в пустиня, ако дойде смъртоносна епидемия, да има такива, които не ги лови тази зараза и пр. – колкото е по-голямо многообразието, и вътрешната вариативност на индивидуалното във вида, толкова по-голям е шансът този вид да оцелее във всякакви условия, дори и при бедствия и при драстични промени в средата. И напротив, намаляването на вариативността, на многообразието на вида, ако всички имат сходно ДНК например, води до деградация, западане, израждане и в крайна сметка – до изчезване на този вид. Същото се отнася и за екосистемите – една екосистема е толкова по-устойчива, колкото повече разнообразни видове (биоразнообразие) съдържа и е толкова по-заплашена от еко-катастрофа, колкото повече видове изчезват и намаляват в нея. Нямаме основание да не предположим, че същото трябва да важи и за човешкото и личностното многообразие, а и за културното многообразие. Колкото повече различни личности имаме, толкова повече възможни решения на даден проблем ще се намерят – много глави мислят и съобразяват по-добре от малко, а понякога трябва да намерим толкова нестандартно решение, че е невъзможно да го постигнем без многообразието на личности и на многообразните им идеи. Всяка култура има лесни решения на даден проблем, които другите култури нямат, не са изнамерили или не са развили. Тогава общуването между културите може да доведе до откриване на решения на културни, стопанските и социалните проблеми, които могат да доведат цивилизациите до срив и до катастрофи. От тук идва и смисълът на полицентризма – там, където многообразието е централното не може да има един център, не може да има “или-или”, или бели или черни, или мъже или жени и пр., а има “и-и” – и бели, и черни, и мъже, и жени, заедно, защото всеки може да допринесе за цялото с нещо, което  другият го няма. Това е основен принцип на полицентризма и на полицентричните йерархии – добре работят неща с много центрове, а нещата с един център са уязвими – премахваш центъра (главата, сърцето) и край с едноцентричното цяло, но ако има много центрове – няма да е толкова лесно (това са го знаели предците ни, които са разказвали в приказките си за ламята с многото глави). Нашето тяло е ламя с много глави – то има много центрове, които работят заедно, “екипно” и едновременно – в синергия, в екип, в тийм, те заедно са важни и са еднакво важни – еднакво важни и централни са както стомахът, така и сърцето, така и белият дроб, така и бъбрека, така и мозъкът – те не могат да съществуват по отделно, те са заедно една цялост, еднакво важни са и мислите и чувствата ни (затова има две полукълба на мозъка, които са еднакво важни), еднакво важни са и културата и биологията ни, а те са еволюирали с течение на времето така, че вече представляват едно неделимо цяло. Днес учените смятат, че вариативността не е просто резултат от биологичната еволюция, а е основен принцип, заложен в основата на самата реалност. Нищо не е 100% определено, винаги е в някакви вариации – до степен да се предположи, че най-малкото нещо в космоса е вибрацията на времепространството, което се отклонява в трепетния и вариации в т.нар. времепространствени струни, които свирят музиката на съществуването и съставляват тъканта на всичко – както на енергията и на вълните, така и на материалните частици, та дори и самата ни вселена не е единна и единствена, а съществува във вариации – не една, а множество паралелни вселени…

10458477_590125047780466_2710778658079862093_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s