Category Archives: За Петър Д. Канев

За Петър Канев

Резултат с изображение за Петър Каневд-р Петър Канев завършва бакалавърска специалност по културология и две магистърски програми „Социална и културна антропология“ и „Мит, религия и изкуство“ в Катедра „Теория и история на културата“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. От 2003 г. ръководи студентски практики в същата катедра, а от 2008 г. до 2011 г. води лекции и ръководи стажове по избираема дисциплина „Култура на бъдещето. Проекти и практики на устойчиво развитие“. През 2008 г. получава образователна и научна степен доктор по специалност Философия на културата, правото и икономиката, към Секция Антропология и изследване на религията към Институт за философски изследвания при БАН, където работи от 2006 г. като координатор на международни проекти. От 2010 г. е главен асистент в Секция Антропологически изследвания на Институт за изследване на обществата и знанието при БАН. През 2011/2012 г. води лекции по Философия на бизнеса и Психология на бизнеса в Колеж по икономика и администрация, Пловдив. От 2012/2013 г. преподава в специалност Комуникация и информиране на УниБИТ. Петър Канев има публикации в престижни германски, английски и френски издания (като издателство „Артман“ и „Кеймбридж Юнивърсити Прес“), и има опит в ръководството и координацията на научно-изследователски и образователни проекти, гражданска експертиза и застъпничество към институциите, научна експертиза, активно участие в неправителствения сектор като изпълнителен директор на ЮЛНЦ,  в множество научни конференции и в международни изследователски организации като Баварска асоциация на учените и Международно Уайтхед общество.

 

 

Τέχνη

 

Петър Канев е

 

магистър културолог;

доктор по философия на религията;

член на:

Баварската асоциация на учените;

Уайтхед общество;

Секция Антрпологически изследвания към Институт за изследване на обществата и занието при БАН;

работил е като експерт по биографични интервюта в три проекта:

Народна памет;

Социалната роля на българския свещеник;

Българският етнически модел – мит или реланост;

преподавател е в:

Катедра Комуникации и информиране на УниБИТ

 

 

и Фιλία

Петър Канев е

Баща на две дъщери

Съосновател на

Клуб Идиот

Сдружение Щастливеца

Мрежа Място за бъдеще

Творил е

Приятелства, любов, поезия, роман, картини, комикси

и този блог