КМГН 2016 КИР: Въпроси и… ваши отговори

Въпросите за среден три ще бъдат от типа на “Коя е най-известната книга на Томас Кун?” или “През коя година излиза първото издание на научния бестселър “Структура на научните революции” на Томас Кун?”, или “Кой е авторът на научния бестселър “Кратка история на времето?”. Няма да се спирам по-подробно върху тях, защото се надявам никой от вас да не се явява за три.

 

Въпросите за добър четири ще бъдат от типа на “Каква е основната тема в книгата на Томас Кун “Структура на научните революции?” или “В коя своя книга Стивън Хокинг излага теорията си за метаеволюцията на вселената от зараждането й до евентуалния й край?”

 

Преминаваме направо към въпросите за много добър и отличен, защото, дълбоко се  надявам, всички вие да поискате да си изтеглите въпрос от тях.

ВЪПРОСИ ЗА МНОГО ДОБЪР 5,00

ПО ТЕМАТИЧЕН БЛОК 1

 1. Какво означава “процесуалност” и каква е теорията за процесуалността на Алберт Уайтхед?
 2. Какво свързвате с понятието “потенции” в контекста на Новата наука – теории на вероятностите, теория на неопределеността, теории на хаоса? А в контекста на философията на Хана Аренд?
 3. С какво свързвате понятията “случайност” и “необходима случайност” в контекста на Новата наука – теориите на Хайзенберг и Шрьодингер?
 4. С какво свързвате понятието “многообразие” в контекста на новите научни парадигми?

Отговори на тези въпроси, от Петър Канев – ВИЖТЕ ТУК

ПО ТЕМАТИЧЕН БЛОК 2

Само един въпрос, но трябва да дадете много точен и изчерпателен отговор, в който да проличат и познанията ви за лекциите ми и общата ви култура:

Какво представлява Въпроса за Другия и как е свързан той с междуличностната комуникация и с теориите за личността? Сравнете теорията на Лакан за личността с теория за личностната психология на някой от изучаваните в този курс автори, по ваш избор.

Отговори на този въпрос, от Петър Канев – ВИЖТЕ ТУК

ПО ТЕМАТИЧЕН БЛОК 3

Как Въпросът за Другия се прилага към груповата и междукултурната комуникация в теориите на:

 1. Клод Леви-Строс
 2. Цветан Тодоров
 3. Клифърд Гиърц
 4. Маргарет Мийд
 5. Едгар Морен
 6. Хеерт Хофстеде
 7. Джаред Даймънд

Каква е връзката на груповите комуникациите с властта, според теориите на:

 1. Михаил Бакунин и Лев Толстой (сравнете ги)
 2. Хана Аренд
 3. Юрген Хабермас
 4. Ален Турен и Жил Липовецки (сравнете ги)
 5. Ноъм Чомски и Пиер Розенвалон (сравнете ги)
 6. Ерих Фром
 7. Стенли Милграм и Дънкан Уотс (сравнете ги)

Какви са опасностите и перспективите за бъдещето на демокрацията, според Цветан Тодоров и Ален Турен? (сравнете ги)

Как и към кого еко-хуманизмът прилага Въпроса за Другия? Кои са основните автори, които свързвате с класическите трудове на екологичната етика и философия?

Отговори на някои от тези въпроси, от Петър Канев – ВИЖТЕ ТУК

Test UNIBIT KI 26 KIZ 2015 - Microsoft Word 17.9.2015 г. 152822

ВЪПРОСИ ЗА ОТЛИЧЕН 6,00

ТЕОРЕТИЧЕН БЛОК 1: НОВАТА НАУЧНА ПАРАДИГМА ЗА КОМУНИКАЦИЯТА В СЛОЖНИ СИСТЕМИ

 

 1. Какво е нова научна парадигма, според Томас Кун?
 2. Кои са четирите характеристики на научната матрица (парадигма), според Томас Кун и какво представляват те: 1. метафизични понятия, 2. символи и обобщения, 3. общоприети ценности, 4. предписания и практически образци за следване
 3. Как мозъкът възприема селективно сетивната информация за действителността, според когнитивната психология, на която се позовава и Кун? Какво филтрира мозъка от сетивните импулси, какво модифицира от тях и как, защо и по какъв критерий го прави?
 4. Новата научна парадигма за реалността, след Айнщайн: какво е времепространство?
 5. Теоремата на Гьодел (“Кой ще бръсне бръснаря?) и принцип за парадоксалния характер на реалността. Отказ от теорията за непротиворечието на Аристотел – какво представлява тази теория и защо новата научна логика я отхвърля?  Могат ли две противоречиви понятия или твърдения да са едновременно врени в реалността? Парадоксът грешка ли е или е основен принцип на самата реалност?
 6. Теория за вероятностите като част от действителността – какво означава необходима случайност и вариативност на реалността?
 7. Процесуалност – какво следва от това, че единствените реални явления винаги са динамични и променливи процеси?
 8. Какви са основните свойства на системите? По какво се различават простите от сложните системи? А органичните от неорганичните системи?
 9. Теории за метаеволюцията на вселената – еволюция и революционни скокове в самоорганизацията на системите
 10. Теория на Хакен за информацията в системите – като селекция на ценности
 11. Термодинамична теория за хаоса (вариативността) и реда (системността) – какво е хаос и какво ред, според новата наука, какво са материалните частици и какво е енергията (вълните), как произлизат едни от други. Каква е ролята на равновесието, на симетрията и дисиметрията, на третия закон на термодинамиката – ентропията и на термодинамичната стрела на времето, по отношение на усложняването на самоорагназацията на системите? Приложими ли са тези принципи за човешките системи – екосистеми, биосистеми, социални системи, културни системи, икономически системи, езикови системи и пр.?
 12. Какво е холизъм и синергия на системите?
 13. Какво означава “енергийна ефективност” на системите и как тя е свързана с устойчивостта им?
 14. Могат ли или не могат сложни системи да се управляват командно и защо? Теорията на пеперудата на Лоренц е джокер към този въпрос.
 15. Какво е полицентризъм?
 16. Какви са видовете сложни полицентрични йерархии в живите системи?
 17. Какво означава биосемиотика? Дайте примери за знакови и комуникационни системи (“езици”) в живите организми и в екосистемите.
 18. Какво представляват двете различни стратегии за адаптация и оцулаване на сложните животински видове – стратегия Р (размножителна, репродуктивна) и стратегия К (културна). Какво представляват социалните животни и коя стратегия за оцеляване са разработили? Как тази стратегия влияе върху ролята и усложняването на комкуникацията по между им? Човекът има ли инстинкти на социално животно? Ако да, кои са най-важните от тях?
 19. Какво означава следното твърдение на Едгар Морен: “Човекът е биокултурно същество”? Защо е нужно да познаваме физикохимията, биохимията, генетиката, холистичната медицина, психосоматизма, екологията, за можем да разбираме адекватно човешките комуникационни системи?
 20. Какво означава твърдението “Човекът е автопоеза”?

11215148_10153710042979497_6242055334797800412_n

ВТОРИ ТЕМАТИЧЕН БЛОК. МЕЖДУЛИЧНОСТНА КОМУНИКАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ.

 

 1. Ролята на комуникацията в психоанализата на Фройд. Ролята на Аристотеловата система система за емпатия и катарзис за оздравяване на човешката личност, по метода на Фройд. Какво значи “сублимация” и каква е оздравителната роля на творчеството и изкуството по отношение на един от главните психически конфликти – този между реалното и желаното.
 2. Коя личност е зряла и коя е незряла, според Фройд. Зрелият човек е този, който е преодолял родителския авторитет и се ръководи от собствени преценки и лични решения, а не от външни авторитети (той самият ще става родител и трябва самият да стане и да бъде вече авторитет). Какво означава възрастова регресия, според Фройд?
 3. Какво означава колективна несъзнавано, според Юнг? Какво значение има за груповата комуникация откритието му, че голяма част от човешката психика не е индивидуална, а е колективна, обща групова, психика?
 4. Какъв е лечебният метод на Юнг – трябва ли да смятаме психически болните за непълноценни и да не си говорим с тях или ще имаме по-голям успех, ако ги уважаваме и допускаме до известна степен, че това което искат да ни споделят може да има значение и реални основания за състоянието и да общуваме с тях на равнопоставени начала, да осъществяваме разговор, диалог?
 5. Какво означава цялостна личност, според Юнг? Има ли нужда нашата психика ние да осъществим целия заложен в нас човешки потенциал от качества? Какво става, ако осъществяваме потенциала си едностранчиво, ако потискаме някои от заложените ни качества, за сметка на други? Има ли това връзка с теорията за екстроверта и интроверта, психическата компенсация и цялостната личност? А с трите главни архетипове – цялостната личност-мъдрият старец, душата (анима)-женското начало и духът (анимус) – мъжкото начало? Защо Юнг твърди, че пълноценният мъж трябва да има и “женска душа”, а пълноценната жена – “мъжки дух”?
 6. Каква е разликата между “живи символи” и “символи-емблеми”, според Юнг?
 7. Защо Юнг смята европоцентризма за неоснователен в човекопознанието?Според него западния човек е загубил целостта си, психическото си здраве, страда от личностно раздвоение? Може ли той да научи нещо по отношение на преодоляването на това си нездраво състояние от традиционните народи и от другите култури  и цивилизации? Вярно ли е, че западният човек е по-добър от другите, защото те са варвари? Вярно ли е, че западният човек не е варварин? Не развенчава ли колониалната история и особено двете световни войни тази легенда за цивилизования Запад?
 8. Защо психологията е холистична наука, според Маслоу и защо човекът и обществото трябва да се разглеждат холистично? Какво означава холизъм (само не ми пишете (отново) глупостите от интернет, копнати от някаква соценциклопедия, че холизмът бил буржозано упадъчно окултно-езотерично учение на капиталистите, че ще ви пиша двойка от воле (!!!)
 9. Какви са базовите човешки потребности и как се отразяват те на човешките мотивации, според Маслоу? Може ли човек да стане личност, ако базовите му човешки потребности са незадоволени? Какво означава “самоактуализираща се личност”?
 10. Каква е ролята на общуването, приятелството и любовта при самоактуализиращите се личности, според Маслоу? Защо човек обича, според него?
 11. Трансперсоналната психология, според Маслоу: Защо Маслоу твърди, че хора, които се обичат и дълго време са заедно нямат две психики, а придобиват една обща психика, поне от гледна точна на психическите мотивации? И защо това че се сливат в едно не ги води до обезличаване, а напротив до развитие, осъществяване и още по-ярко изпъкване на неповторимостта на личностите им?
 12. Защо Маслоу твърди, че “алтруизъм” и “егоизъм” не са адекватни понятия? Защо, според него, най-себичните индивидуалисти често са, едновременно с това, и най-всеотдайните алтруисти и най-раздаващите се обичащи хора?
 13. Защо според Жак Лакан непостижимите мечти са крайно важни за човешката мотивация за живот и за личностно развитие? Какво става като загубим мечтите си?
 14. Как и къде се заражда Въпросът за Другия и концепциите на Лакан? Как може да се преодолее противоречието между желание и реалност, според сюрреалистите?
 15. Важността на “периода на огледалото” в детската психология и в първоначалното формиране на личността, според Лакан. Според него ние ставаме личности като постоянно се оглеждаме в очите на Другите ,всеки човек е огледало за Другия и всеки се оглежда в огледалото на личността, погледа, гледната точка, възприятието на другите, различни от него хора.
 16. Въпросът за Другия и формирането на личността при общуването с Другите, при Лакан.
 17. Възелът на човешката психика, според Лакан – преплетените три сфери – на сетивната реалност, на въображението и на символите (езикът), които са еднакво ценни, еднакво важни и равнопоставени и които са свързани във възел и припокриване по между си. Нарисувайте възелът и дайте примери защо връзката между сетивна реалност, въображение и език е толкова важна за нас човеците. Един от примерите, които ви дадох е изобретяването на самолета – можеше ли да случи без въображение, или без език, или без наблюдение на сетивната реалност? Можело ли е да се случи без всеки от тези три компонента или без свързаността по между им?
 18. Какво разбира Ерих Фром под “бягство от свободата”?
 19. Какво разбира Ерих Фром под “изкуство да обичаш”? Защо изкуство?
 20. Какво представлява “синдромът на идолопоклонничеството”, според Ерих Фром? Можем ли да наблюдаваме този синдром често и в наши дни?
 21. Може ли реалното човешко същество да се опише, според Ерих Фром?
 22. Защо, според Ерих Фром, огромната част от психическата ни енергия отива за това да лъжем самите себе си, да скриваме от ума си истини, които знаме в психиката си, дълбоко в себе си и да се самонавиваме да си повярваме  в лъжи, за които някъде дълбоко в нас ни  е известно, че са лъжи? Защо огромната част от смисъла и значението на реалността са скрити от ума ни и защо ги заместваме с фалшификации?
 23. Какво разбира Ерих Фром под принципа “да бъдеш” и принципът “да имаш” в човешката психика и каква е разликата между тези два принципа, според него?

11999001_775805262545776_3275870978767383768_n

ТРЕТИ ТЕМАТИЧЕН БЛОК/ ВЪПРОСЪТ ЗА ДРУГИЯ В ГРУПОВАТА И МЕЖДУКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ

 1. Защо “бащата на културната антропология” Леви-Строс отхвърля концепциите на европоцентризма и смята, че няма нито примитивни култури, нито примитивно мислене, а всички култури са се развивали еднакво дълго, но в различни насоки, според различната им средата и различните им културни ценности и пътищата на историята ми, а “дивото мислене” често е по-сложно от това на цивилизованите хора и поради тази причина остава непонятно за тях? Свързано ли е това с факта, че Леви-Строс е ученик на Лакан и прилага вижданията му за Въпроса за Другия в антропологията?
 2. Как делението на различните култури на “топли” и “студени”, според Леви Строс, е свързано с различните типове комуникация, които са водещи в тях? С кой тип комуникация са свързани “топлите” (устните, безкнижовните) и с кой “студените” (книжовните, литературните) култури, според него? Внимание, отговорът на този въпрос е подсказан вътре в самия въпрос.
 3. Как и защо “майките на културната антропология” Рут Бенедикт и Маргарет Мийд откриват и прилагат принципите на закона на Макс Борн за актьорите и зрителите в културната антропология, по време на работата им на терен по метода на “влючващото наблюдение” на Малиновски?
 4. Коя известна изследователка прилага антропологическите принципи на “включващото наблюдение” към друг, нечовешки, биологичен вид?
 5. Какво представлява методът на “плътния анализ” на антрополога Клифърд Гиърц?
 6. В какво се изразяват трите степени на реакцията ни спрямо Другия и другите култури (обожествяване, демонизиране и междукултурен диалог), според Цветан Тодоров и как и с какви факти илюстрира той тези три стадия в книгата си “Завладяването на Америка или Въпросът за Другия”?
 7. Как Цветан Тодоров дели културите, според приоритетните ценности и комуникациите в тях – подсказка: едните комуникират с природата и я оценностяват, а други оценностяват човека и се стремят към междучовешка комуникация. Какви са негативите и позитивите на всяка от тези два типа култури и смята ли Цветан Тодоров, че бъдещето на хуманизма изисква тези два типа култури някак си да се съчетаят и допълнят в бъдещето?
 8. Кои са “интимните врагове на демокрацията”, според Цветан Тодоров? Защо той смята, че историческотозло трябва да се помни, но това да смяташ, че ти си въплащението на доброто е една от най-големите опасности за бъдещето ни? Кои са истинските герои на ХХ век, според него и защо трябва да запазим спомена за тях?
 9. Какво представлява “баналността на злото”, според Хана Аренд – кой извършва радикалното зло – демонични изроди или обикновени “нищожества”, според нея? Какво представлява злото, според нея и как то е свързано с понятието “дехуманизация” (обезчовечаване)?
 10. Каква е концепцията за властта и за насилието, според връзката между дела и комуникация, според Хана Аренд? Какво има предвид тя, когато твърди, че “безвластието е покана за насилие”, че властта е потентност, че живеем в диктатурата на безвластието, че има два вида безвластие – диктатура и демагогия? Какво се случва с груповите комуникации между обществеността и властта при диктатурата? А при демагогията? Защо, според Хана Аренд, тоталитаризмите се самоунищожават, като унищожават естествените обществени структури?
 11. Какво Хана Аренд нарича “публична радост, която е част от пълноценното човешко щастие”, по повод студентските протести в САЩ от 1967 – 1968 година?
 12. Какво разбира Хабермас под понятието “комуникативна рационалност” – има ли интелигентност на общуването и важен вид интелигентност ли е тя, според него?
 13. Какво представлява теорията на Дънкан Уотс за социалните мрежи и как е свързана тя с теорията “Светът е малък”? Кои са ефективните кои са неефективните социални мрежи, според Уотс?
 14. Хеерт Хофстеде твърди, че всеки човек е носител на различни видове култури, които са вписани една в друга в “софтуера на ума му”, подобно на “люспите на лука”? Какво има предвид той и кои са тези различни култури, които носи в главата си всеки един от нас?
 15. Кои са основните ценностни измерители (дименции) на културите, с които болави Хофстеде за решаването на проблема за междукултурния диалог? Каква е българската култура, според тези измерители – женствена или мъжествена, колективистична или нидивидуалистична, далече или близо до властта, тревожна или сдържана?
 16. Защо Хофстеде смята, че познаването и оценяването на другите култури не може да стане според собствените ни културни ценности,  а само според тези на самите други култури, които оценяваме? Защо, според него, познаването на другите култури и междукултирният диалог е въпрос на оцеляване на човечеството?
 17. Каква е основната теза и основната задача на Джаред Даймънд в книгата му “Светът преди вчера” по отношение на културното многообразие и междукултирния диалог? Трябва ли, според него, бездържавните традиционни култури и държавно-устроените цивилизации да се познават едни други и да се обогатяват взаимно?
 18. Ноъм Чомски твърди, че естествено самоформиращите се общности на гражданското общество често нито са красиви, нито са добри, но имат едно преимущество пред изкуствено формираните институции – това че са живи. В какво се изразява това преимущество и защо е преимущество?
 19. Какво има предвид Ален Турен, когато твърди, че в зората на ХХІ век “личността става институция”? Как свързвате това твърдение с теориите на Жил Липовецки за парадоксалния характер на “хипермодерната личност”, в която “Нарцис и Прометей стават едно лице”?
 20. В какво се състои екологичната етика спрямо Другия и спрямо многообразието на света и защо много учени хуманисти днес залагат надеждите си за бъдещето ни на нея? Кои са класическите автори и личности с голям принос в появата и развитието на еко-хуманизма?

10542011_590041601122144_8916989845706552435_n

На вниманието на ІІІ курс КИ редовно специалност КМГН: Колеги, благодарете се на колежката ви Александра за това, че ще ви облекча теоретичната част от изпита, което се съмнявам, че сте заслужили като цяло. Ето как ще процедираме по взаимоучителната метода: Първо, систематизирам списък с въпросите, авторите и понятията, които трябва задължително да знаете какво представляват за изпита. Към този списък, ще помоля всеки,който има записки от лекциите ми по тези въпроси, да напише отговор на поставените въпроси и да ми го изпрати, за да го споделя с всичките ви колеги, в случай, че отговорът е верен. Хората, които са писали отговорите ще получат бонус половин единица отгоре към представянето си по време на устния изпит. Второ, по време на устния изпит ще получите само въпросите, които ще ви споделя във въпросния списък. Ще ви оставя един час сами да си подготвите отговорите – ще можете да се съветвате с интернета и с колегите ви, които са присъствали на лекции как да отговорите на въпросите, които ще ви се паднат. Трето, ще се опитам да ви отговоря на всеки конкретен въпрос за нещо, което не разбирате от лекциите ми, преди деня на изпита. Който не ме е питал нищо предт сега ви пиша, че за да имате повече от двойка трябва да знаете като минимум какво представлява новата научна парадигма за същността на реалността и с какво се различава тя от старата научна парадигма, какво представлява съвременната теория на системите и как системизмът и новото научно мислене се прилагат към съвременните теории за междуличностната и груповата комуникации, какви са основните психилогически теории за личността и за междуличностната комуникации, свързани с Въпроса за Другия, какво е холистична и трансперсонална психология, как въпросът за Другия се прилага в анализа на междукултурната групова комуникация. Трябва да знаете като минимум идеите на автори като Кун, Хакен, Хокинг, Морен, Леви-Строс, Хофстеде, Фройд, Юнг, Лакан, Фром, Хана Аренд, Цветан Тодоров, Джаред Даймънд. Поздрави и очаквайте скоро файла с основните въпроси за теоратичния изпит. Хич да не ми се явява на него някой, който няма представа що е това сложна система, що е това човешка личност, що е това междукултурна комуникация и що е това Въпрос за Другия.

10646779_590124834447154_859303974224590224_n

10687201_590124754447162_8935483674745965623_n

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s