Учебни материали за КМГН

Комуникация на междуличностно и групово ниво

 

Въпросът за Другия и системните комуникационни теории в рамките на новите научни парадигми

*Този текст е недовършен, подлежи на допълване

Внимание! Който не членува във фейсбук групата “Култура и комуникации” не може да свали повечето от следващите по-долу учебни материали, качени в тази група.

ТЕМАТИЧЕН БЛОК 1: НОВАТА НАУКА. НОВИ НАУЧНИ ПАРАДИГМИ ЗА РЕАЛНОСТТА, ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

 

І. Томас Кун и теорията му засмяната на научните парадигми, изложени в книгата му “Структура на научнитереволюции” и в Допълнението към нея от 1969 г.:

 1. Томас Кун: Лекция за КМГН – проследете линка към фейсбук ТУК
 2. Онлайн философска енциклопедия: Идеите на Томас Кун (на английски език) – свалете като кликнете ТУК
 3. Томас Кун: Лекция за КК (от І курс) – проследете линка към сайта МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ – ТУК
 4. БОНУС незадължителен: Прилики и разлики между науката и изкуството: текст от Томас Кун – свалете като кликнете ТУК

ІІ. Промяна в научните парадигми за действителността: стари и нови научни парадигми:

 1. Лекция за КМГН: проследете линка ТУК
 2. Михаил Бушев: “Метаморфоза на науката” – учебен материал – ТОЗИ ТЕКСТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДА ГО ПРОЧЕТЕТЕ! СВАЛЕТЕ ГО ОТ ТУК!
 3. Петър Канев: “Университетът като място за бъдеще”: проследете линка ТУК!
 4. Петър Канев – Новата наука – задължителни знания и термини – лекция за ІІІ курс КМГН – видео материал
 5. Петър Канев-Нова наука, научна и религиозна етика– телевизионно предаване – видео материал

 6. БОНУС (незадължителен): Още писмени и видео материали от Петър Канев по темата: проследете следните линкове:
 7. Петър Канев – Екологичният хуманизъм като нова макропарадигма на Модерността
 8. Петър Канев: Да не разбираме съвременната наука е престъпно спрямо нашата човешка автономност.
 9. Петър КАНЕВ и Серж ДЮФОЛОН – Какво се случи с Новата парадигма? Новата наука и традициите и иновациите в образованието – на английски език
 10. Петър Канев – Новата наука – Революционни открития за космоса и природата – лекция за КК (І курс) – видео материал
 11. Петър Канев Научните открития се правят от любители – лекция за ІV курс – видео материал
 12. Петър Канев-Нова наука, недостъпност на познанието и ново невежество – лекция за КК (І курс) – видео материал
 13. Петър Канев Часовникът на Армагедон лекция1 – публична открита лекция – кликнете върху картинката, за да проследите линка
 14. Петър Канев Новата екологична парадигма лекция – видео

ІІІ. Системизъм и термодинамика:

 1.  – проследете линка
 2. Теория на системите и прогнози за бъдещето – лекция на П. Канев за І курс (КК)

 3. Стивън Хокинг – Три есета: ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ – СВАЛЕТЕ ОТ ТУК!

ІV. Парадоксалната логика на новата наука: отхвърляне на Аристотеловия логически принцип на непротиворечието и теорията на Гьодел за изначалния логически парадокс на всяко съждение и на всяка система, известна като “Кой ще бръсне бръснаря”, “квантовата логика” и законите на неопределеността на Хайзенберг (“теория на мастиленото ура, петно”, за вариативността и за “паралелните вселени”) и на Шрьодингер (“Котката в кутия”), теория на катастрофите на Рьоне Том и теория на хаоса, суперструнна теория, теория за холографската вселена на Пиер Ален и др. (УЧЕБНИЯТ МАТЕРИАЛ НЕ Е ИЗЦЯЛО ГОТОВ – вижте си записките от лекциите)

V. Полицентризъм и полицентирчни йерархии: видове полицентрични йерахии са:

 • дървото на живота” (“дървото на еволюцията”),
 • полицентриченегипетски свод” – градеж като при старите каменни мостове, при които всеки камък е централен: пример: центровете на вселената са безброй (всяка произволно избрана точка е център на вселената, спрямо който всички други точки се разделечават от центъра – ефект на разширяването на вселената), всяка култура смята себе си за централна и всеки човек е център на човечеството и т.н.
 • равнопоставената етажираност (пример: горските екосистеми и етажите почва-трева-храсти-ниски дървета-високи дървета),
 • люспите на лука” – вписани едни в други йерархични нива от типа на кръговете на дървестния ствол (пример: приложение на този тип йерахии в тероиятата на Хофстеде за вписаните едни в друг нива на културата ни – напр. класова култура, професионална култура, национална култура, полова култура, поколенческа култура, гражданско-политическа култура, комуникативна кулутура и т.н., друг пример организма и вписаните една в друга йерахични нива и подсистеми: молекули – ДНК и РНК – живи клетки – органични системи и подсистеми и органи – храносмилателна, дихателна, кръвоносна, полово-отделителна, нервна и пр. системи – екологично и социално-психологическо поведенческо ниво – главен мозък и ниво на общности и групи – култура, стадо, ято, глутница, племе и т.н.)
 • възелът – пример: трите вплетени една в друга сфери на човешката психика (реално-въображаемо и символно ниво), според Жак Лакан, друг пример – възелът на устойчивото развитие на средата (природна-социално-културна и стопанска среда).

VІ. Био-семиотика: биологична и екологична комуникация (УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОЩЕ НЕ СА ИЗЦЯЛО ГОТОВИ):

 1. Две стратегии за оцеляване и адаптация на видовете: стратегия Р (репродукция, размножаване в големи количества) и стратегия К (култура, предаване на наученото през живота познание от майка към деца при несоциалните животни и от членовете на групата едни на други при социалните животни) – вижте си записките от лекцията на нашия гостлектор биологът Александър Дуцов
 2. Филмът на Дейвъд Атънбъро “Животът на бозайниците” – ГЛЕДАЙТЕ ТРИТЕ ОТКЪСА В ТОЗИ ВИДЕО ПЛЕЙЛИСТ В ЛИНКА ТУК

VІІ. Човекът като био-културно същество и теория на комплексността на Едгар Морен, следствия: какво е човека като автопоеза според Николас Луман и какво е Принципът Отговорност, според Ханс Йонас (УЧЕБНИЯТ МАТЕРИАЛ НЕ Е ИЗЦЯЛО ГОТОВ – вижте си записките от лекциите)

 1. Петър Канев – Екология на културата или Човекът като био-културно същество – видео материал
 2. Какво е човекът? – откъс от филма “Животът на бозайниците” на Дейвид Атънбъро
 3. Роля на комуникацията при висшите бозайници в човешките безкнижовни (устни) традиционни култури – според Дейвид Атънбъро, Джейн Гудол, Николай Сираков, Клод Леви-Строс, Джарет Даймънд – вижте си записките от лекциите

VІІІ. Социологическа и математическа теория за социалните мрежи при човека и при животните – Стенли Милграм и Дънкан Уотс (УЧЕБНИЯТ МАТЕРИАЛ НЕ Е ИЗЦЯЛО ГОТОВ – вижте си записките от лекциите)

ІХ. Три вида комуникации при хората – команди, диалог и общ културен контекст

 1. Три вида комуникации при хората – команди, диалог и общ културен контекст – ЛЕКЦИЯ на Петър Канев – свалете от тук

Блок 2

Междуличностна комуникация

 

10. Роля на междуличностната комуникация в психоанализата на Фройд

11. Сублимацията: творчески практики на сюрреализма

 

12. Теория на личността, междуличностната комуникация, теория на огледалото и Въпросът за Другия, според Жак Лакан

“Революция в психологията : от Фройд до Маслоу” : Петър Канев и Пламен Димитров

13. Бягство от свободата, битиен и притежателен модус, конформизъм, синдром на идолопоклонничество и разлика между социална маска и неописуема действителна човешка личност, според Ерих Фром

Петър Канев – 1. Франкфурдска школа и Фром. 2. Маслоу и общности. 2 лекции КИ Унибит за КМГН ІІІ курс – ВИДЕО

14. Холистична теория на личността на Ейбрахам Маслоу – мотивации на личността и самоактуализаращата се личност

“Революция в психологията : от Фройд до Маслоу” : Петър Канев и Пламен Димитров

 

Блок 3

Групова комуникация

 

15. История на комуникацията в човешките култури и цивилизации – комуникационни революции – Арнолд Тойнби, Джаред Даймънд

 

16. Комуникацията като културен контекст – колективното несъзнавано, според Карл Г. Юнг и трансперсоналната психология на Ейбрахам Маслоу, културата като “софтуеър на ума”, според Хеерт Хофстеде

 

16. Антропологически проблеми на междукултурната комуникация – краят на европоцентризма: Карл Г. Юнг и Клод Леви-Строс, включващото наблюдение според Рут Бенедикт и Маргарет Мийд, плътният анализ на Клифърд Гиърц, междукултурна комуникация според Хеерт Хофстеде

Още едно задължително четиво за КМГН: Идеи в културологиятаИнтерпретацията на културите” от антрополога Клифърд Гиърц, който разработва метода си на “плътния анализ”, изцяло в логиката на новата наука (тегли се направо от горния линк директно)

Петър Канев Въпросът за Другия в антропологията Лекции за КМГН ІІІ курс ВИДЕО

Антропологическата революция: Въпросът за Другия и културното многообразие като фактор за оцеляването на човека

17. Междукултурна комуникация и Въпросът за Другия: Цветан Тодоров – култури центрирани към космоса и култури центрирани към човека, идеализиране и демонизиране на Другия, страхът от варварите, истинските герои

Петър Канев Въпросът за Другия в антропологията Лекции за КМГН ІІІ курс ВИДЕО

18. Комуналната комуникация: Видове комунитаризъм: критическа школа на Просвещението – Русо, Монтескьо, Лок, Кант, народничеството на Лев Толстой и анархизма на Михаил Бакунин, марксизъм и фашизъм, Шпенглер, Франкфурдска школа, регионализъм на Дени дьо Ружмон, синдикализъм и класически и нови социални движения

Петър Канев – 1. Франкфурдска школа и Фром. 2. Маслоу и общности. 2 лекции КИ Унибит за КМГН ІІІ курс – ВИДЕО

19. Комуникацията и нейната липса във властта: Власт, насилие и баналност на злото, според Фридрих Ницше, Макс Вебер и Хана Аренд

 

20. Предимства и недостатъци на комуникацията в племенните култури и в държавно-устроените цивилизации, според Джаред Даймънд

Предимства и недостатъци на комуникацията в племенните култури и в държавно-устроените цивилизации, според Джаред Даймънд – ЛЕКЦИЯ в КАРТИНКИ от Петър Канев

21. Нови комуникации, нови социални движения и нова личност – Маршал Маклуън, Роналд Ингълхард, Ален Турен, Жил Липовецки

Критика на Модерността, свръх консумацията и макдоналдизацията на обществата: от Франкфурдската школа до алтерглобализма

22. Комуникация и криза на публичността: Глобализация, корпоративизъм, алтерглобализъм и Световен социален форум – Зигмунд Бауман, Джордж Ритзър, Нейоми Клайн

Критика на Модерността, свръх консумацията и макдоналдизацията на обществата: от Франкфурдската школа до алтерглобализма

23. Комуникация с планетата Земя: Екологизмът като нова парадигма на Модерността и нов синтез на идеи, устойчиво развитие, социално-екологичен преход, екосистемни услуги, проект за свиване на растежа

Екологизъм, холизъм и трансдисциплинен подход

24. Демократичната комуникация и комуникативната интелигентност: Проблеми и бъдеще на демокрацията: Критика: Цветан Тодоров, Пиер Розенвалон, Нейоми Клайн, Юрген Хабермас – видове нови демократични практики: пряка и представителна демокрация, контра демокрация, демокрация на участието, делиберативна демокрация

Рисковото общество на глобализацията: антиглобализъм и нови идеи – алтернативен глобализъм

25. Надежди за комуникацията като нов синтез – комуникация и любов, обич и приятелство (филия)

 

 

А тук са примерните теми и материали за втория компонент на изпита –

Към ІІІ курс КИ – Алтернативна задача, за който не може или предпочита да не пише за Самоков. Моля пишете по тема “Въпросът за Другия” за една от следните две книги:
1. “Мистър Бог, тук е Ана” от Фин – намира в книжарницата “Български книжици”, понякога и в “Хеликон” – струва 11 лв. – искрено ви я препоръчвам на всички да си я вземете и прочетете –http://www.book.store.bg/p480…/mistyr-bog-tuk-e-ana-fin.html
2. “Напълно изгубили себе си” от Карън Джой Фалър
3. “Крадецът на книги” от Маркъс Зюкас
4. “Надя” от Андре Бретон
5. 5. “Нация” на Тери Пратчет
6. “Светът преди вчера” от Джаред Даймънд
7. “Завладяването на Америка или Въпросът за Другия” от Цветан Тодоров
8. “Тъжните тропици” от Клод Леви-Строс
9. “Човекът и неговите символи” от Карл Г. Юнг
….. а след консултация с мен за темата и подхода, може също и:
10. “22 ноември 1963 година” от Стивън Кинг
11. “Властелинът на пръстените” от Джон Р. Р. Толкин
12. “Пет малки прасенца” от Агата Кристи
13. Новият сезон на сериала на ВВС “Доктор Кой”
14. Орка – китът убиец
15. “Хана Аренд” – филмът
16. “Теория на всичкото” – филма за Стивън Хокинг

и The Experimenter – холивудска продукция (2015) за Стенли Милграм

Алтернативна задача е да напишете текст в стил пътепис или нещо такова за пътуването ни в Самоков – ако не сте била, пак може, ако изгледате филмчето: https://youtu.be/vQ4lAYjoM5E

Изискванията са писмената ви работа да засяга по някакъв начин проблематика, свързана с Въпроса за Другия. И това да е отразено в публицистичния ви текст. Този публицистичен текст го измисляте така все едно, че ще го публикувате в блог или във вестник или в списание. (а защо не пък и да си го публикувате някъде?) В текста добавят и илюстрации. Отделно правите постер (плакат) за премиера на книгата (или друг вид събитие, посветено на нея) и прессъобщение до медиите, в което прикачате постера си, кратък анонс (резюме) и пиблицистичния си текст.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s